Analytics Selector - Analizatory polowań

Analytics Selector jest oknem, które prowadzi do wielu przydatnych narzędzi, mogących ci pomóc podczas polowań. Domyślnie okno te,  z...

Measuring Tibia Quest - Spoiler


Lokalizacja
W całej Tibii.

Wymagania
Ponieważ to zadanie dotyczy eksploracji całej Tibii, do uzyskania dostępu do różnych miejsc na mapie będzie potrzebnych kilka zadań.

Nagrody
Nowe informacje w Cyclopedia Map, Discoverer Outfit i addony oraz 20 osiągnięć (łącznie 31 punktów).

Discoverer Outfit Male
Discoverer Outfit Female

Opis
Ten quest śledzi twoje postępy w odkrywaniu mapy Tibii za pomocą mapy w Cyclopedii. Każdy obszar jest podzielony na kilka podobszarów, z których niektóre można odkryć. Na przykład obszar Carlin jest podzielony na miasto Carlin, Ghostlands, Carlin Surroundings, Fields of Glory, Folda, Vega, Senja, Isle of the Kings, Ice Islands.

Metoda
Aby odkryć podobszar, otwórz Cyclopedię, przejdź do karty Map, kliknij podobszar, który chcesz odkryć, a następnie kliknij przycisk Start Discovering. Po potwierdzeniu wyboru, na mapie zostanie losowo umieszczonych kilka puntków - Points of Interest (PoI), które musimy odnaleźć, aby odblokować dany obszar.


Punkty są rozmieszczane inaczej dla każdego gracza, co oznacza, że ​​będziesz musiał ich szukać samodzielnie. Aby ukończyć podobszar, musisz znaleźć w nim 7 punktów PoI. Pamiętaj, że nie możesz odkrywać wielu podobszarów jednocześnie, tzn. jeśli zaczniesz odkrywać nowy obszar, bieżący postęp zostanie zresetowany. Po odkryciu wszystkich podobszarów danego obszaru, obszar ten zostanie na stałe odblokowany dla postaci i możesz zacząć odkrywać inny.

Kilka wskazówek:
 • Komunikat będzie wyświetlany na dole okna gry za każdym razem, gdy wchodzisz lub wychodzisz z aktualnie odkrywanego podobszaru. Zwróć na to uwagę, aby uniknąć wyszukiwania poza prawidłową strefą.
 • Podobszar może obejmować wiele pięter. Na przykład, podobszary miejskie zwykle obejmują również ich kanały, a także górne piętro budynków publicznych, ścian i wież strażniczych.
 • Mimo że dla każdego podobszaru generowanych jest więcej niż 7 punktów, może się tak zdarzyć, że nie będziesz mógł któregoś znaleźć. Jeśli tak się stanie, możesz zresetować lokalizacje punktów klikając Reset Points of Interest, co spowoduje reset postępów w tym podobszarze i punkty pojawią się w nowych miejscach.
 • Zaleca się, aby aktywować odkrywanie podobszaru, gdy jest się poza nim, ponieważ punkty zainteresowania nie będą generowane w bieżącym oknie gry, co może prowadzić do wykluczenia jednego lub więcej punktów, które w innym przypadku byłyby łatwe do odkrycia.
 • Niektóre płytki, na przykład drzwi misji lub łamliwe ściany, nie są częścią podobszaru. Z tego powodu, przechodząc przez nie, otrzymasz wiadomość, że opuściłeś podobszar, nawet jeśli obszar przed tobą również jest jego częścią. Zawsze wchodź do pokoju tych lokalizacji, aby upewnić się, że nie odrzucasz aktywnego obszaru przeszukiwania. Przykładem tego są drzwi levelowe, które chronią lochy Medus i Serpent Spawnów pod Talahu.


Niektóre podobszary mogą być trudne ze względu na szczególne sytuacje:
 • Hala i obszary obserwacyjne aren pojedynków i aren potworów każdego miasta są również częścią odpowiedniego podobszaru miasta.
 • Tibijska Wystawa Nagród (Tibian Prize Exhibition) stanowi część podobszaru miasta Thais. Tak więc, jeśli jest niedziela, znalezienie wszystkich 7 punktów wokół Thais, może być trudniejsze i może być konieczne zresetowanie punktów, aby znaleźć wszystkie 7.
 • Obszar wystawienniczy Museum of Tibian Arts (MOTA) jest również uważany za część Thais Surroundings.
 • Aby w pełni zbadać podobszar Ice Islands, musisz przypadkowo rozbić statek na Arctic Faun's Island. Dostęp do wyspy można uzyskać tylko wtedy, gdy rozbijesz się tam podczas podróży skrótem (shortcuts) z kapitanem Charlesem z Port Hope. Ponieważ jest to losowe, nie możesz odwiedzić tej wyspy w dowolnym momencie. Możesz odwiedzić wyspę tylko raz na 20 godzin i możesz poprosić o skrót, dopóki się tam nie dostaniesz.

 • Zzaion możesz eksplorować tylko wtedy, gdy jest otwarty podczas raidu orków.
 • Podobszar Asura Palace obejmuje zarówno obszar nad powierzchnią oraz tajnej piwnicy (The Secret Library Quest - The Lament).
 • Mała góra na wschód od Vengoth jest również częścią jej podobszaru i możesz tu znaleźć punkt zainteresowania, wchodząc po rampie z Zao.

 • Podobszar Dragonblaze Peaks zawiera również Zao Palace Antechambers i Zao Palace, choć można znaleźć 6 lub nawet 7 punktów bez wchodzenia do pałacu, ale jeśli brakuje jednego może trzeba będzie stawić czoło Drakenom.
 • Razachai obejmuje wewnętrzne Sanctum, które jest obszarem Wrath of the Emperor Quest z  Ghastly Dragons i Undead Dragons.
 • Ragnir Stone Golem Cave i Bittermor Ice Witch Temple są częścią podobszaru Krimhorn (Barbarian Camp).


Wraz z odkrywaniem kolejnych podobszarów danego obszaru, odblokujesz nowe funkcje mapy dla tego obszaru:
 • Po odblokowaniu 30% obszaru lokalizacje NPC w tym obszarze zostaną pokazane na mapie.
 • Po odkryciu 70% obszaru, będziesz mógł zobaczyć przejścia do podobszarów na innych warstwach mapy, a teleporty będą wyświetlane jako symbole na mapie.
 • Gdy odkryjesz 100% obszaru, potwory występujące w tych podobszarach są wyświetlane po kliknięciu nazwy podobszaru lub symbolu przejścia prowadzącego do tego podobszaru. Stworzenia, których nie odblokowano jeszcze w Bestiary, są wyświetlane jako sylwetki. Ponadto zostaniesz powiadomiony za każdym razem, gdy raid ma się odbyć w tym obszarze w ciągu najbliższej godziny. Finalnie otrzymasz osiągnięcie odpowiadające temu obszarowi.

Obszar
Ilość podobszarów Podobszary
Achievement
Ab'Dendriel
4Ab'Dendriel City, Ab'Dendriel Surroundings, Draconia, Elvenbane Elven Woods
Carlin
9 Carlin City, Ghostlands, Carlin Surroundings, Fields of Glory, Folda, Vega, Senja, Isle of the Kings, Ice Islands Long Live the Queen
Edron
11 Edron Castle, Edron Orc Lands, Edron Surroundings, Cormaya, Stonehome, Grimvale, Edron Goblin Den, Edron Troll Den, Cyclopolis, Edron Hero Fortress, Edron Dragon LairStronghold of Edron
Feyrist
2 Fae Village, Feyrist Meadows Realms of Dreams
Hrodmir
12 Svargrond City, Svargrond Surroundings, Tyrsung, Hellheim, Inukaya, Grimlund, Nibelor, Formorgar Glacier, Bittermor, Krimhorn, Ragnir, Okolnir Race to the Pole
Kazordoon
8 Kazordoon City, Kazordoon Surroundings, Femor Hills, Rorc Plains, Orc Lands, Ulderek's Rock, Kazordoon Troll Den, Horned Fox Lair Dwarven Mines
Kilmaresh
6 Issavi, Nykri Delta, Kilmaresh Central Steppe, Kilmaresh Southern Steppe, Green Belt, Kilmaresh Mountains The Empire's Glory
Krailos
4 Ogre Village, Krailos Steppe, Krailos Mines, Krailos Ruins The Ogre Steppe
Northern Darama
5 Darashia City, Northern Darama Desert, Lion's Rock, Daramian Minotaur Pyramid, Drefia In Darmans Footsteps
Oramond
6 Rathleton City, Oramond Marshes, Rathleton Slum, Oramond Minotaur Camp, Rathleton Workshops, Oramond Mountain Hideout Glooth Punk
Quirefang
3 Gray Beach, Hive Pools, Hive Pyramids Trip to the Beach
Roshamuul
3 Lower Roshamuul, Upper Roshamuul, Roshamuul Mountains Twisted Dreams
Southern Darama
6 Ankrahmun City, Southern Darama Desert, Kha'zeel Dragon Lairs, Southern Terramite Tunnels, Ankrahmun Pharaoh Tombs, Cobra Bastion Mummy's Dearest
Thais
6 Thais City, Thais Surroundings, Mount Sternum, Thais Troll's Cave, Fibula, Greenshore All Hail the King
Tiquanda
8 Port Hope City, Port Hope Surroundings, Banuta, Forbidden Lands of Tiquanda, Asura Palace, Chor, Medusa Tower, Kha'zeel Mountains King of the Jungle
Vandura
15 Liberty Bay City, Vandura Surroundings, Vandura Quara Caves, Vandura Cultist Hideout, Laguna Islands, Treasure Island, Nargor, Calassa, Talahu, Malada, Ramoa, Hellgorge, Kharos, Goroma, Meriana Liberty Bay Watch
Venore
13 Venore City, Venore Surroundings, Shadowthorn, Venore Southern Swamp, Green Claw Swamp, Jakundaf Desert, Plains of Havoc, Dark Cathedral, Outlaw Camp, Gloom Caverns, Amazon Camp, Black Knight Villa, Venore Dragon lair Jewel in the Swamp
Yalahar
12 Yalahar Centre, Yalahar Foreigner Quarter, Yalahar Arena Quarter, Yalahar Alchemist Quarter, Yalahar Graveyard, Yalahar Mage Quarter, Yalahar Sunken Quarter, Yalahar Factory Quarter, Yalahar Trade Quarter, Isle of Evil, Mistrock, Fenrock Ancient Splendor
Zao
12 Zao Steppe, Vengoth, Zzaion, Falcon Bastion, Dragonblaze Peaks, Zao Orc Fortress, Muggy Plains, Spirittrails, Corrupted Gardens, Razzachai, Emperor's Castle, Chazorai Lizard Kingdom

Oprócz nagrody otrzymanej za ukończenie podobszarów i obszarów, możesz także otrzymać Discoverer Outfit i jego dwa addony za ukończenie odpowiednio 10, 15 i 20 obszarów.

Po ukończeniu 10 odkrytych obszarów otrzymasz tę wiadomość:

Awesome! You have already discovered 10 areas completely! Go and find Charos. He might have a little reward for such an ambitious discoverer like you.

Aby otrzymać strój i dodatki, porozmawiaj z NPC Charos w Adventurer Guild o swoim stroju (outfit). Otrzymasz także osiągnięcie "Widely Travelled".


Zobacz również

Combat Controls - Sterowanie walką, PVP Mode i nie tylko


Combat Controls to sekcja klienta Tibii, która oferuje opcje wpływające na ruch walki, tryb bezpieczny, Combat Mode, PVP Mode oraz możliwość zatrzymania wszystkich akcji postaci. Domyślnie znajduje się na prawym bocznym pasku klienta.


Kontrolki walki są zgrupowane razem z ekwipunkiem i oba można przesuwać pionowo na pasku bocznym, ale nie można ich wyłączyć. Możesz wybrać Ofensywny, Zrównoważony lub Defensywny tryb walki. Możesz także wybrać pozycję stojącą podczas walki lub goniący przeciwnika. Możesz również włączyć tryb PVP, a na koniec Stop, aby zatrzymać postać przed wszystkimi obecnymi działaniami.


Tryby walki

(Off/On)
W trybie ofensywnym twoja postać próbuje uderzyć ofiarę jak najwięcej, ale jego obrona jest słabsza.


(Off/On)
W trybie zrównoważonym umiejętności ataku i obrony twojej postaci są równomiernie podzielone.


(Off/On)
W trybie defensywnym twoja postać stara się jak najlepiej bronić przed atakami, lecz jego szansa na trafienie jest mniejsza.


Możesz wybrać tylko jeden tryb jednocześnie.

Kiedy zmienisz powyższe tryby podczas walki, potrzeba jednej rundy (2 sekundy), aby zadziałał i w tym czasie twoja postać nie uderza przeciwnika.


Ruch bojowy

(Off/On)
W trybie Stand While Fighting twoja postać stoi podczas bitwy. Ten tryb jest przydatny do atakowania ofiary z dystansu.


(Off/On)
W trybie Chase Opponent twoja postać zbliża się do swojej ofiary w bitwie. Ten tryb jest przydatny do walki w zwarciu np. dla Knighta.


Możesz wybrać tylko jeden tryb jednocześnie.

W zależności od ustawień trybu Chase Opponent, jeśli jest włączony i poruszysz swoją postać podczas bitwy, automatycznie przełączy tryb na Stand While Fighting.


Tryb bezpieczny i normalny

W trybie bezpiecznym twoja postać nie może atakować żadnego gracza, który nie jest oznaczony żadną czaszką.

W trybie normalnym twoja postać może atakować innych graczy, niezależnie od tego, czy mają czaszki, czy nie. Zauważ, że nadmierne zabijanie innych graczy na zwykłych światach PvP (oprócz serwerów Hardcore PvP) może prowadzić do kar (patrz System Czaszek).

Tryby te działają tylko na światach Open PvP.


PVP Mode

(Off/On)
W trybie Dove Mode twoja postać może atakować lub blokować tylko inne postacie, które cię zaatakowały.


(Off/On)
W trybie White Hand Mode twoja postać może atakować lub blokować inne postacie, które zaatakowały ciebie lub członków twojej drużyny / gildii.


(Off/On)
W trybie Yellow Hand Mode twoja postać może atakować lub blokować postacie z czaszką, które nie są w twojej drużynie / gildii.


(Off/On)
W trybie Red Fist Mode twoja postać może atakować lub blokować wszystkie postacie (bez względu na to, czy mają czaszkę czy nie) oprócz tych z twojej drużyny / gildii. Gracze z Black Skullem nie mogą korzystać z tego trybu. Na serwerach Hardcore PvP ten tryb jest domyślnie włączony i nie można go zmienić.
Zobacz również

Poradnik zarabiania - Chicken Feather


Ciekawym sposobem na zarobek są Chickeny, z których wypada często przedmiot addonowy - Chicken Feather, potrzebny do addonu Citizena, wartość piórek sięga nawet do 3k w zależności od serwera.

Chicken
Chicken Feather

Chickeny możemy znaleźć w Northport, które mieści się nad Carlin i jest to jedno z lepszych miejsc do dropienia Chicken Feather.Zobacz także

Character Titles - Tytuły postaci


Tytuły są przypisywane do postaci. Można je zdobyć, spełniając różne warunki dla konkretnej postaci (zabijanie potworów w połączeniu z Cyclopedią, wierzchowce, outfity, konto bankowe, osiągnięty poziom, exp i skill, najlepsze wyniki, turnieje itp.). Wybrany tytuł można ustawić w kliencie Tibii: Cyclopedia> Character> Character Titles. Tytuł będzie widoczny na tibia.com pod nazwą postaci oraz w grze, po kliknięciu na daną postać.


Lista tytułów
Nazwa
Czy jest trwały Opis
Apex Predator
Najwyższy poziom na serwerze
Beaststrider (Grade 1)
✔️ Odblokowano 10 lub więcej wierzchowców
Beaststrider (Grade 2)
✔️ Odblokowano 20 lub więcej wierzchowców
Beaststrider (Grade 3)
✔️Odblokowano 30 lub więcej wierzchowców
Beaststrider (Grade 4)
✔️ Odblokowano 40 lub więcej wierzchowców
Beaststrider (Grade 5)
✔️Odblokowano 50 lub więcej wierzchowców
Big Spender
✔️ Odblokowany full Golden Outfit
Bipedantic
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Humanoid"
Blood Moon Hunter
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy  "Lycanthrope"
Coldblooded
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Amphibic"
Creature of Habit (Grade 1)
✔️ Odbieranie nagród przez co najmniej 7 dni pod rząd z Daily Reward
Creature of Habit (Grade 2)
✔️Odbieranie nagród przez co najmniej 30 dni pod rząd z Daily Reward
Creature of Habit (Grade 3)
✔️ Odbieranie nagród przez co najmniej 90 dni pod rząd z Daily Reward
Creature of Habit (Grade 4)
✔️Odbieranie nagród przez co najmniej 180 dni pod rząd z Daily Reward
Creature of Habit (Grade 5)
✔️Odbieranie nagród przez co najmniej 365 dni pod rząd z Daily Reward
Crystal Hoarder
Zdobyto co najmniej 100.000.000 gp
Cyclopscamper
Osiągnięty 100 poziom
Death from Below
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Bird"
Dedicated Entrepreneur
Zbadane 50% obszarów mapy
Demonator
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Demon"
Demonodoom
Osiągnięty 300 poziom
Dragondouser
Osiągnięty 200 poziom
Dragonslayer
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Dragon"
Drakenbane
Osiągnięty 400 poziom
Elementalist
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Elemental"
Exalted
Osiągnięty 1000 poziom
Executioner
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza
Exterminator
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Vermin"
Fey Swatter
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Fey"
Ghosthunter
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Undead"
Globetrotter
Zbadane wszystkie obszary mapy
Gold Hoarder
Zdobyto co najmniej 1.000.000 gp
Guild Leader
Lider Gildii
Handyman
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Construct"
Huntsman
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Mammal"
Interdimensional Destroyer
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Extra Dimensional"
Legend of Fishing
Najwyższy Fishing na serwerze
Legend of Magic
Najwyższy Magic Level na serwerze
Legend of Marksmanship
Najwyższy Distance Fighting na serwerze
Legend of the Axe
Najwyższy Axe Fighting na serwerze
Legend of the Club
Najwyższy Club Fighting na serwerze
Legend of the Shield
Najwyższy Shielding na serwerze
Legend of the Sword
Najwyższy Sword Fighting na serwerze
Manhunter
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Human"
Master of Illusion
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Magical"
Ooze Blues
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Slime"
Platinum Hoarder
Zdobyto co najmniej 10.000.000 gp
Sea Bane
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Aquatic"
Silencer
Osiągnięty 500 poziom
Snake Charmer
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Reptile"
Tibia's Topmodel (Grade 1)
✔️Odblokowano 10 lub więcej outfitów
Tibia's Topmodel (Grade 2)
✔️Odblokowano 20 lub więcej outfitów
Tibia's Topmodel (Grade 3)
✔️Odblokowano 30 lub więcej outfitów
Tibia's Topmodel (Grade 4)
✔️Odblokowano 40 lub więcej outfitów
Tibia's Topmodel (Grade 5)
✔️Odblokowano 50 lub więcej outfitów
Trolltrasher
Osiągnięty 50 poziom
Tumbler
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Giant"
Weedkiller
Odblokowano wszystkie wpisy bestiariusza z klasy "Plant"


Zobacz również

Tibia Client - Klient TibiiNajnowszą wersję klienta Tibii, możesz pobrać z oficjalnej strony (tibia.com) tu: Official Tibia Client


Klient Tibii to program instalowany na komputerze, dzięki któremu, można grać w Tibię. Mówiąc ogólnie, klient to system, który uzyskuje dostęp do usługi na innym komputerze przez pewnego rodzaju sieć.

Obecnie istnieje tylko jedna wersja klienta: Tibia 11 , która jest dostępna na trzech platformach: Windows, Linux i Mac OS X, jednak tylko wersja Windows jest oficjalnie obsługiwana przez CipSoft GmbH. Zarówno klient Windows, jak i Mac OS używają schematów dystrybucji wersji ciągłych, co oznacza, że ​​w zasadzie wystarczy pobrać i zainstalować Tibię tylko raz. Wszystkie kolejne aktualizacje i łatki zostaną automatycznie pobrane i zastosowane przez program uruchamiający grę. Nie jest tak jednak w przypadku platformy Linux, dlatego gracze na tej platformie wymagają ręcznego pobierania nowej wersji klienta po każdej aktualizacji.

Aby zapobiec oszukiwaniu w grze, klient inicjuje równolegle inną usługę o nazwie BattlEye, która chroni grę przed używaniem niedozwolonego oprogramowania i botów.

W różnych momentach Tibia miała do trzech dostępnych klientów, oprócz Tibii 11 były też:
 • Tibia 10 była pierwszym samodzielnym klientem opracowanym przez CipSoft GmbH. Był używany od początku Tibii do 26 października 2017 roku, kiedy został wycofany na rzecz bardziej nowoczesnego i solidnego rozwiązania Tibii 11.
 • Flash Client był klientem używanym do grania w przeglądarce internetowej, dlatego nie wymagał pobierania. Został ogłoszony w 2008 roku i wydany w wersji alfa (testowej) i beta w 2011 roku. Wersja beta została usunięta 29 sierpnia 2012 roku. Ze względu na upadek Adobe Flash, CipSoft GmbH postanowił wycofać klienta Flash 26 października 2017 roku i od tej daty nie jest już możliwy dostęp do gry za jego pośrednictwem.


Zobacz również